Λύχνου Ευτέρπη. 2022. “Γεώργιος Ανεμογιάννης ή Παξινός. Aπό την ηρωική αυτοθυσία του στη Ναύπακτο το 1821 μέχρι τη θεμελίωση του ανδριάντα του στην είσοδο του λιμανιού του Γαΐου Παξών το 1966”. Peri Istorias 10 (May):201-22. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30382.