Παγκράτης Γεράσιμος Δ. 2022. “Η Ιταλία του Δάντη: πολιτικές ζυμώσεις, κοινωνικοί μετασχηματισμοί, ιδεολογικές προσαρμογές”. Peri Istorias 10 (May):225-35. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30385.