Παγκράτης Γεράσιμος Δ. 2022. “Κωνσταντίνος Ντόκος (1934-2019)”. Peri Istorias 10 (May):261-66. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30388.