Μάνδυλα Μαρία. 2022. “Οι ενέργειες της Επιτροπής Εμβολιασμού του Ιατρικού Κολεγίου Κερκύρας για τη διάδοση του δαμαλισμού στα Επτάνησα, κατά τη διάρκεια της Επτανήσου Πολιτείας (1800-1807)”. Peri Istorias 10 (May):421-44. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30391.