Μητουλάκης Δημήτρης. 2022. “Η διακίνηση των φαρμάκων κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας στη Μεσόγειο”. Peri Istorias 10 (May):267-78. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30392.