Βιολιδάκης Γεώργιος Ν. 2022. “Ad Lecturam Simplicium Et Altri Curiosi Per La Cognitione Herbaria. Αναζητήσεις βοτάνων στην Κρήτη από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας”. Peri Istorias 10 (May):279-304. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30393.