Γαούτσης Σπύρος Π. 2022. “Η εκλογή και η επίσημη είσοδος του λατίνου επισκόπου Paolo Da Ponte (1765) στην Αρχιεπισκοπή της Κέρκυρας”. Peri Istorias 10 (May):351-69. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30395.