Αρταβάνη Ιουλία. 2022. “Ο Αύγουστος στο πλαίσιο της πολιτικής του Μουσολίνι”. Peri Istorias 10 (May):445-78. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30397.