Μητουλάκης Δ. (2020) “)”., Peri Istorias, 6, pp. 89–101. doi: 10.12681/p.i. 24786.