Τζώγα Β. Χ. (2022) “Τρεις ανέκδοτες επιστολές του διδασκάλου της Ηγεμονικής Ακαδημίας του Βουκουρεστίου Λάμπρου Φωτιάδη προς τους Παναγιώτη Κοδρικά και Σαμουήλ Γεωργιάδη Κουβελάνο”, Peri Istorias, 10, pp. 17–80. Available at: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30104 (Accessed: 2 October 2023).