Σκλαβενίτης Σ. Α. . (2022) “Αρχειακές μαρτυρίες για την εικονογράφηση του ναού του Αγίου Αθανασίου Πρέβεζας”, Peri Istorias, 10, pp. 407–419. Available at: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30380 (Accessed: 27 September 2023).