Λύχνου Ε. (2022) “Γεώργιος Ανεμογιάννης ή Παξινός. Aπό την ηρωική αυτοθυσία του στη Ναύπακτο το 1821 μέχρι τη θεμελίωση του ανδριάντα του στην είσοδο του λιμανιού του Γαΐου Παξών το 1966 ”, Peri Istorias, 10, pp. 201–222. Available at: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30382 (Accessed: 2 October 2023).