Βρεττού Ε. Δ. . (2022) “Η προέλευση και η παρουσία των δραγόνων της Βενετίας στην Πελοπόννησο κατά τη Β ́ Βενετοκρατία”, Peri Istorias, 10, pp. 305–318. Available at: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30384 (Accessed: 27 September 2023).