Παγκράτης Γ. Δ. . (2022) “Η Ιταλία του Δάντη: πολιτικές ζυμώσεις, κοινωνικοί μετασχηματισμοί, ιδεολογικές προσαρμογές ”, Peri Istorias, 10, pp. 225–235. Available at: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30385 (Accessed: 2 October 2023).