Παγκράτης Γ. Δ. (2022) “Κωνσταντίνος Ντόκος (1934-2019)”, Peri Istorias, 10, pp. 261–266. Available at: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30388 (Accessed: 2 October 2023).