Μάνδυλα Μ. (2022) “Οι ενέργειες της Επιτροπής Εμβολιασμού του Ιατρικού Κολεγίου Κερκύρας για τη διάδοση του δαμαλισμού στα Επτάνησα, κατά τη διάρκεια της Επτανήσου Πολιτείας (1800-1807)”, Peri Istorias, 10, pp. 421–444. Available at: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30391 (Accessed: 2 October 2023).