Μητουλάκης Δ. . (2022) “Η διακίνηση των φαρμάκων κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας στη Μεσόγειο”, Peri Istorias, 10, pp. 267–278. Available at: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30392 (Accessed: 2 October 2023).