Βιολιδάκης Γ. Ν. . (2022) “Ad lecturam simplicium et altri curiosi per la cognitione herbaria. Αναζητήσεις βοτάνων στην Κρήτη από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας ”, Peri Istorias, 10, pp. 279–304. Available at: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30393 (Accessed: 27 September 2023).