Γαούτσης Σ. Π. . (2022) “Η εκλογή και η επίσημη είσοδος του λατίνου επισκόπου Paolo da Ponte (1765) στην Αρχιεπισκοπή της Κέρκυρας ”, Peri Istorias, 10, pp. 351–369. Available at: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30395 (Accessed: 27 September 2023).