Αθανασοπούλου Ι. and Γορδίου . Χ. . (2022) “Η δημογραφική και οικονομική κατάσταση των Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την απογραφή των ετών 1766-1770”, Peri Istorias, 10, pp. 371–405. Available at: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30396 (Accessed: 14 June 2024).