Αρταβάνη Ι. (2022) “Ο Αύγουστος στο πλαίσιο της πολιτικής του Μουσολίνι”, Peri Istorias, 10, pp. 445–478. Available at: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30397 (Accessed: 27 September 2023).