[1]
Βρεττού Ε. Δ. ., “Η προέλευση και η παρουσία των δραγόνων της Βενετίας στην Πελοπόννησο κατά τη Β ́ Βενετοκρατία”, P.I., vol. 10, pp. 305–318, May 2022.