[1]
Παγκράτης Γ. Δ. ., “Η Ιταλία του Δάντη: πολιτικές ζυμώσεις, κοινωνικοί μετασχηματισμοί, ιδεολογικές προσαρμογές ”, P.I., vol. 10, pp. 225–235, May 2022.