[1]
Παγκράτης Γ. Δ., “Κωνσταντίνος Ντόκος (1934-2019)”, P.I., vol. 10, pp. 261–266, May 2022.