[1]
Μητουλάκης Δ. ., “Η διακίνηση των φαρμάκων κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας στη Μεσόγειο”, P.I., vol. 10, pp. 267–278, May 2022.