[1]
Βιολιδάκης Γ. Ν. ., “Ad lecturam simplicium et altri curiosi per la cognitione herbaria. Αναζητήσεις βοτάνων στην Κρήτη από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας ”, P.I., vol. 10, pp. 279–304, May 2022.