[1]
Γαούτσης Σ. Π. ., “Η εκλογή και η επίσημη είσοδος του λατίνου επισκόπου Paolo da Ponte (1765) στην Αρχιεπισκοπή της Κέρκυρας ”, P.I., vol. 10, pp. 351–369, May 2022.