[1]
Αθανασοπούλου Ι. and Γορδίου . Χ. ., “Η δημογραφική και οικονομική κατάσταση των Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την απογραφή των ετών 1766-1770”, P.I., vol. 10, pp. 371–405, May 2022.