[1]
Αρταβάνη Ι., “Ο Αύγουστος στο πλαίσιο της πολιτικής του Μουσολίνι”, P.I., vol. 10, pp. 445–478, May 2022.