Μουρατίδης Π. “Η «όψιμος σπορά» και τα ειρηνικά έργα. Τα Δεκεμβριανά και ο εμφύλιος στη σκηνή του εμπορικού θεάτρου (1945-1949)”. Peri Istorias, vol. 5, Sept. 2020, pp. 162-8, doi:10.12681/p.i. 24856.