Σκλαβενίτης Σ. Α. . “Αρχειακές μαρτυρίες για την εικονογράφηση του ναού του Αγίου Αθανασίου Πρέβεζας”. Peri Istorias, vol. 10, May 2022, pp. 407-19, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30380.