Βρεττού Ε. Δ. . “Η προέλευση και η παρουσία των δραγόνων της Βενετίας στην Πελοπόννησο κατά τη Β ́ Βενετοκρατία”. Peri Istorias, vol. 10, May 2022, pp. 305-18, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30384.