Παγκράτης Γ. Δ. . “Η Ιταλία του Δάντη: πολιτικές ζυμώσεις, κοινωνικοί μετασχηματισμοί, ιδεολογικές προσαρμογές”. Peri Istorias, vol. 10, May 2022, pp. 225-3, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30385.