Παγκράτης Γ. Δ. “Κωνσταντίνος Ντόκος (1934-2019)”. Peri Istorias, vol. 10, May 2022, pp. 261-6, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30388.