Μητουλάκης Δ. . “Η διακίνηση των φαρμάκων κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας στη Μεσόγειο”. Peri Istorias, vol. 10, May 2022, pp. 267-78, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30392.