Βιολιδάκης Γ. Ν. . “Ad Lecturam Simplicium Et Altri Curiosi Per La Cognitione Herbaria. Αναζητήσεις βοτάνων στην Κρήτη από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας”. Peri Istorias, vol. 10, May 2022, pp. 279-04, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30393.