Γαούτσης Σ. Π. . “Η εκλογή και η επίσημη είσοδος του λατίνου επισκόπου Paolo Da Ponte (1765) στην Αρχιεπισκοπή της Κέρκυρας”. Peri Istorias, vol. 10, May 2022, pp. 351-69, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30395.