Αθανασοπούλου Ι., and Γορδίου . Χ. . “Η δημογραφική και οικονομική κατάσταση των Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την απογραφή των ετών 1766-1770”. Peri Istorias, vol. 10, May 2022, pp. 371-05, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30396.