Αρταβάνη Ι. “Ο Αύγουστος στο πλαίσιο της πολιτικής του Μουσολίνι”. Peri Istorias, vol. 10, May 2022, pp. 445-78, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30397.