Μητουλάκης Δημήτρης. “)”. Peri Istorias 6 (September 22, 2020): 89–101. Accessed December 3, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/24786.