Μουρατίδης Παρασκευάς. “Η «όψιμος σπορά» και τα ειρηνικά έργα. Τα Δεκεμβριανά και ο εμφύλιος στη σκηνή του εμπορικού θεάτρου (1945-1949)”. Peri Istorias 5 (September 25, 2020): 162–168. Accessed June 15, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/24856.