Σκλαβενίτης Σπυρίδων Α. “Αρχειακές μαρτυρίες για την εικονογράφηση του ναού του Αγίου Αθανασίου Πρέβεζας”. Peri Istorias 10 (May 20, 2022): 407–419. Accessed September 27, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30380.