Βρεττού Ειρήνη Δ. “Η προέλευση και η παρουσία των δραγόνων της Βενετίας στην Πελοπόννησο κατά τη Β ́ Βενετοκρατία”. Peri Istorias 10 (May 20, 2022): 305–318. Accessed September 27, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30384.