Παγκράτης Γεράσιμος Δ. “Η Ιταλία του Δάντη: πολιτικές ζυμώσεις, κοινωνικοί μετασχηματισμοί, ιδεολογικές προσαρμογές”. Peri Istorias 10 (May 20, 2022): 225–235. Accessed October 2, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30385.