Παγκράτης Γεράσιμος Δ. “Κωνσταντίνος Ντόκος (1934-2019)”. Peri Istorias 10 (May 20, 2022): 261–266. Accessed October 2, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30388.