Βιολιδάκης Γεώργιος Ν. “Ad Lecturam Simplicium Et Altri Curiosi Per La Cognitione Herbaria. Αναζητήσεις βοτάνων στην Κρήτη από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας”. Peri Istorias 10 (May 20, 2022): 279–304. Accessed September 27, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30393.