Γαούτσης Σπύρος Π. “Η εκλογή και η επίσημη είσοδος του λατίνου επισκόπου Paolo Da Ponte (1765) στην Αρχιεπισκοπή της Κέρκυρας”. Peri Istorias 10 (May 20, 2022): 351–369. Accessed September 27, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30395.