Αθανασοπούλου Ιωάννα, and Γορδίου Χαρά. “Η δημογραφική και οικονομική κατάσταση των Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την απογραφή των ετών 1766-1770”. Peri Istorias 10 (May 20, 2022): 371–405. Accessed June 18, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30396.