Αρταβάνη Ιουλία. “Ο Αύγουστος στο πλαίσιο της πολιτικής του Μουσολίνι”. Peri Istorias 10 (May 20, 2022): 445–478. Accessed October 2, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30397.