1.
Μουρατίδης Π. Η «όψιμος σπορά» και τα ειρηνικά έργα. Τα Δεκεμβριανά και ο εμφύλιος στη σκηνή του εμπορικού θεάτρου (1945-1949). P.I. [Internet]. 2020 Sep. 25 [cited 2024 Jun. 22];5:162-8. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/24856